Детали Недвижимости

Комментарий риэлтора

Gyssagly satlyk jaý Bagyrda. Bagyryň Ýanbaş tarapynda. Ýokarda ýeri gaty gowy ýerde ýerleşen. Suwy ýanbaşyňky. Täze gurulan jaý. 10 sotok. 4 komnat. 221 kw.m. Jaýyň içi giň komnatlary uly edilen. Potology beýik. Içi remont edilmedik. Hemme dokumentleri taýyn.Aljaga gowy oňuşyk bolar.

Цена:

65000

x